Blog

Homeopatia je bezpečná a účinná metóda alternatívnej medicíny, ktorú používajú milióny ľudí na celom svete. Homeopatia je spoľahlivá a neinvazívna forma zdravotnej starostlivosti. Je to umenie a veda zároveň. Homeopatia využíva mimoriadnu schopnosť ľudského organizmu vytvoriť a udržať si stav zdravia. Ako umenie si vyžaduje vnímanie jedinečnosti a...

Bože, daj mi spokojnosť s vecami, ktoré nemôžem zmeniť, daj mi odvahu zmeniť veci, ktoré môžem zmeniť, no daj mi múdrosť, aby som vedel odlíšiť jedny od druhých.
sv. František Assiský

"Biely králik si nasadil okuliare. "Kde mám začať, Vaše Veličenstvo?" spýtal sa. "Začni na začiatku", povedal Kráľ dôstojne, "a pokračuj, pokiaľ neprídeš na koniec. Potom prestaň."

Investícia do vedomostí vypláca najvyššie úroky.
Benjamin Franklin