Konzultácia

Homeopatická konzultácia je vyšetrením trochu inak

Budeme sa rozprávať. A veľa.

Konzultácia prebieha formou dôverného rozhovoru medzi mnou a klientom. Buď je klient výrečný, alebo ja vyzvedám. Zameriavam a pýtam sa na zdravotné ťažkosti, ich prejavy a okolnosti s nimi spojené. Okrem charakteristických telesných a duševných príznakov sa zaujímam o starosti, ale tiež radosti a celkový život klienta. Všetko sú to cenné informácie, ktoré mi pomáhajú nájsť najvhodnejšie riešenia a zvoliť účinný homeopatický liek.

Väčšinou, no najmä v prípade dlhodobých problémov je konzultácia zároveň vstupom do homeopatickej liečby. Po dôkladnom diagnostickom pohovore predpíšem homeopatický liek a odporučím dávkovanie, ako aj dĺžku užívania lieku. 

Homeopatické konzultácie a podporu momentálne poskytujem:

Telefonicky

+421 902 323 916

WhatsApp

+421 902 323 916

Vstupná konzultácia

Prvý rozhovor s klientom, kedy klient prichádza so situáciou, o ktorej chce a vie rozprávať.

Vstupná konzultácia zväčša trvá 1-2 hodiny. Informujem sa o ťažkostiach – kedy a ako začali, čo ich aktuálne sprevádza, zmierňuje alebo zhoršuje. Čo mohlo problém spôsobiť, čo mu predchádzalo? Zaujíma ma, čo sa dialo v živote klienta, keď začal pociťovať ťažkosti.

Nasleduje spracovanie prípadu a homeopatické diagnostické vyhodnotenie, ktorého výsledkom je výber správneho homeopatika a stanovenie postupu liečby. Po ukončení konzultácie klient dostane predpis s názvom homeopatického lieku dostupného v homeopatickej lekárni. Súčasťou je odporúčanie s presným dávkovaním a dĺžkou užívania lieku, ku ktorému pristupujem veľmi individualizovane.

Kontrolná konzultácia

Zmeny, zlepšenia či reakcie spojené s užívaním predpísaného lieku, ktoré potrebujem poznať 

Zvyčajná doba trvania kontrolnej konzultácie je 30-45 minút. Prichádza zhruba po štyroch až šiestich týždňoch od vstupnej konzultácie a podania prvej dávky homeopatika. Obsahom kontrolného vyšetrenia je zhodnotenie priebehu a účinnosti liečby. Počas rozhovoru s klientom spoločne preberieme zdravotný stav, zmeny, prípadne reakcie, ktoré užívanie homeopatického lieku so sebou priniesli. Či nastalo zlepšenie symptómov a ustúpili ťažkosti, ktoré klient pociťoval pri vstupnej konzultácii.

Následne navrhnem ďalší priebeh liečby a doplním klientovi potrebné informácie. Stanovím postup či zmeny v užívaní predpísaného lieku, prípadne predpíšem nové homeopatikum. 

Konzultácia akútneho stavu

Dĺžka konzultácie akútneho ochorenia závisí od jeho závažnosti, avšak zväčša trvá 15-20 minút.

Akútny stav, resp. ochorenie je náhly stav objavujúci sa veľmi rýchlo a neočakávane, s prudkým a zväčša krátkym priebehom. Napriek tomu, že ide o jednorazové, neopakujúce sa ochorenie v krátkom čase, jeho príznaky sú často naozaj intenzívne. Príkladom môže byť kašeľ, angína či zápal močových ciest.

Pri takýchto náhlych ťažkostiach zisťujem, čo má vplyv na daný stav klienta, prípadne čo mu predchádzalo a mohlo ho spôsobiť. Čím sa stav zhoršuje alebo zlepšuje, ako a do akej miery ochorenie klienta ovplyvňuje. Zaujímajú ma akékoľvek zmeny, ktoré sa s nástupom choroby objavili ako na fyzickej, tak na psychickej úrovni.

Homeopatické vyšetrenie detí

V prípade vyšetrenia dieťaťa je potrebná aj prítomnosť minimálne jedného rodiča. Z hľadiska získania informácií o priebehu tehotenstva, pôrode či detských ochoreniach odporúčam účasť matky.


Cenník

Konzultácie sú spoplatnené podľa platného cenníka: 

Vstupná homeopatická konzultácia

60 - 120 minút

70 €

Vstupná konzultácia pre 2 osoby v jednej domácnosti
(matka a dieťa, manželia, partneri, súrodenci) 

60 - 120 minút

130€

Kontrolná homeopatická konzultácia 

30 - 45 minút

35€

Homeopatická konzultácia akútneho stavu

15 - 20 minút

30€

Celoročná podpora pri riešení akútnych stavov


300€


Platba je na účet až po konzultácii, po zaslaní rozpisu liečby (do 12 - 24 hodín od ukončenia konzultácie).

V cene konzultácie nie je zahrnutá cena za homeopatiká.


Objednajte sa na termín konzultácie

V prípade záujmu o konzultáciu napíšte, prosím, aspoň 2-3 termíny, ktoré by Vám vyhovovali.

+421 902 323 916

daniela.dubajova@seznam.cz