Ako prebieha homeopatické vyšetrenie?

19.01.2024

"Biely králik si nasadil okuliare. "Kde mám začať, Vaše Veličenstvo?" spýtal sa. "Začni na začiatku", povedal Kráľ dôstojne, "a pokračuj, pokiaľ neprídeš na koniec. Potom prestaň."

Pred naším prvým stretnutím sa ma často pýtate na to, ako prebieha homeopatická konzultácia, čo od vás budem požadovať, na čo sa vás budem pýtať, na čo sa máte pripraviť.

Tieto a podobné otázky by som chcela zodpovedať, aby návšteva homeopata u vás nevyvoláva strach, ale bola príjemným zážitkom, obohacujúcim obe zúčastnené strany. A samozrejme, aby viedla k vášmu vyliečeniu. 

Ako prebieha homeopatická konzultácia?

Homeopatické vyšetrenie prebieha vo veľmi príjemnej a priateľskej atmosfére formou rozhovoru. Môže trvať hodinu, dve, niekedy aj dlhšie. V prípade chronických a vážnejších zdravotných problémov môže byť homeopatovi nápomocná vaša zdravotná dokumentácia. Pred začiatkom samotného odberu anamnézy, ako sa homeopatický rozhovor v odborných kruhoch nazýva, vás homeopat požiada o vaše osobné údaje – meno a priezvisko, dátum narodenia, miesto bydliska, stav, zamestnanie. Údaje sú potrebné pre vytvorenie databázy klientov a ľahšie vyhľadávanie, ako aj pre dotvorenie celkového obrazu o človeku, ktorý sedí oproti nám. Samozrejme, aj vy máte právo spýtať sa homeopata na podobné informácie, pokiaľ o ne máte záujem. Potom sa to začne. Homeopat vás vyzve, aby ste mu povedali, prečo ste ho navštívili, aký máte problém. V prípade potreby vám kladie doplňujúce otázky resp. ak niektoré informácie nie sú celkom jasné, poprosí vás o detailnejšie a zrozumiteľnejšie vysvetlenie.

Pri kladení otázok, niekedy aj veľmi intímnych alebo zachádzajúcich do detailov, často vidím v očiach mojich klientov prekvapenie, prečo kladiem danú otázku, čo ňou sledujem. Snažím sa o vysvetlenie do maximálnej možnej miery.

Čím viac informácií o vás mám, čím viac chápem vaše prežívanie sveta, vaše bolesti, starosti aj radosti, tým bližšie som k výberu toho správneho lieku. 

Otázky sa týkajú vášho fyzického stavu – aké máte ťažkosti, na ktorej strane tela prevažujú, čo vám ich zlepšuje, čo zhoršuje, odkedy pretrvávajú. Zaujímame sa aj o vaše psychické prežívanie – ako sa staviate k svojmu momentálnemu zdravotnému problému, okolnosti v rodine a v práci, životné radosti a starosti. Sny, strachy, túžby – aj to nás zaujíma. Vaše duchovno je pre nás tiež veľkou výzvou. Všetko toto nám poskytne komplexný obraz, vďaka ktorému vám odporučíme čo najvhodnejší liek vedúci k liečeniu a následnému vyliečeniu vášho mentálneho aj fyzického stavu. Snažíme sa pracovať tak, aby keď odchádzate z našich kancelárií a ambulancií sme o každom jednom z vás vedeli viac informácií, ako keď ste k nám prišli. Snažíme sa o individuálny prístup ku každému jednému z vás. A práve vďaka individuálnemu prístupu je dosť pravdepodobné, že desiatim ľuďom s bolesťou hlavy vyberieme desať rôznych homeopatických liekov. V homeopatii totiž nie je liek len na daný príznak, v homeopatii sa o vás zaujímame ako o človeka, komplexne.

Dôvera a trpezlivosť

Dôvera je kľúčovým slovom celého prebiehajúceho procesu. Bez vzájomnej dôvery sa vy neotvoríte a my nevieme urobiť kroky vpred, čo v konečnom dôsledku vedie k zlyhaniu na oboch stranách. Nebojte sa otvoriť, nebojte sa vypovedať vaše bolesti a trápenia.

Bez trpezlivosti nie je možné celý proces vášho liečenia uskutočniť. Trpezlivosť na oboch stranách je priam podmienkou. "Pani doktorka, a ako rýchlo zaberie ten liek?", to je otázka, ktorú počúvam takmer denne. Niektorý hneď, aj do niekoľkých sekúnd. V niektorých, najmä chronických prípadoch treba čakať, kým sa dostavia želané výsledky. Aj z tohto dôvodu si vás voláme na kontrolu približne každých šesť až osem týždňov, v prípade akútnych stavov sa kontaktujeme častejšie, niekedy aj denne, aby sme mohli zhodnotiť priebeh liečby a zvoliť jej ďalšie pokračovanie. Nikto z nás nie je "tabula rasa", každý máme množstvo "nánosov", či už z chemických liekov, ktoré sme počas života užili, alebo sme prežili mnohé životné situácie, ktoré nás poznačili, či už negatívne alebo pozitívne, snažíme sa vtesnať do nejakých životných rolí, vzorcov správania – rodič, zamestnanec, partner... Všetky tieto faktory spôsobujú v našom živote to, že naša "tabuľa života" sa postupne popisuje a zapĺňa, čo nás do väčšej alebo menšej mieri ovplyvňuje.

Ja zvyknem prirovnávať homeopatickú liečbu k šúpaniu cibule. Keď vyriešim vrchnú vrstvu, ktorá nám je najviac dostupná, objaví sa ďalšia a ďalšia a takto postupne spolu odhalíme a vyriešime mnohé vaše ťažkosti. Aj tie zabudnuté. A aj tie, s ktorými ste sa už naučili žiť, pretože ste nedúfali v zmenu. 

Dobrý homeopat

Aby bola vaša liečba úspešná, výber dobrého homeopata nie je zanedbateľný. Podľa akých kritérií si vyberáte homeopata? Častokrát na základe pozitívnych skúseností vašich známych, priateľov. Voláme to "dobrá reklama" a zo srdca vám všetkým za ňu ďakujeme. Skúsenosti a prax tiež nie sú zanedbateľné. Aj my sa celý život učíme. Homeopat by mal byť hladný po informáciách, neustále sa vzdelávať. Na vzdelávanie praktikujúcich homeopatov väčšinou dozerá príslušná organizácia, ktorá ich zastrešuje. Tá dohliada aj na korektné jednanie jednotlivcov, riadenie sa etickými princípmi a základnými zákonmi homeopatie. Dobrý homeopat je teda vzdelaný homeopat. Nielen v oblasti homeopatie, ale aj v oblasti medicíny, psychológie, dietológie, iných alternatívnych vied. Nie každý vzdelaný homeopat je však aj dobrý homeopat. Poznáte to, môžete mať nekonečné vedomosti, ak ich však neviete premietnuť do praxe, ste v podstate nepoužiteľný. Komunikácia, pochopenie, empatia sú prednosťami dobrého homeopata. Vžiť sa do vášho príbehu, do spôsobu vášho myslenia je dar a tvrdá práca zároveň. Chce to neustály tréning a nekonečné množstvo energie. Homeopatia nie je naším povolaním, je naším poslaním a tí z nás, ktorí to naozaj takto chápu, nikdy nestratia úctu k životu a k človeku. Úctu k vám. A pokoru, ktorej deficit je začiatkom nášho homeopatického konca. Vyberajte si dobrých homeopatov, dajte si záležať na tom, komu zverujete do rúk vaše zdravie.

Pri práci homeopata, ktorú vykonávam s láskou a trpezlivosťou, som si uvedomila jednu podstatnú vec. Ľudia sa zabudli navzájom počúvať, zabudli sa srdečne rozprávať, zabudli sa zaujímať o toho druhého. Každý máme svoje povinnosti, z práce utekáme domov, aby sme zas nasledujúci deň mohli utekať do práce. Všetko robíme rýchlo a v zhone. Zabúdame sa rozprávať s deťmi o tom, ako sa im darí v škole, ako sa im darí v živote. Zabúdame zavolať rodičom, či im niečo nechýba. Zabúdame sa spýtať partnera, aký mal deň. Zabúdame na spoločné chvíle pri obede či večeri, aby sme cítili blízkosť tých, ktorí nás najviac milujú. Zabúdame na milý úsmev v práci alebo v autobuse. Možno pripomenutie týchto veľmi milých návykov by vyriešilo nejednu našu bolesť, nejedno naše trápenie. Psychická pohoda veľmi úzko súvisí s naším fyzickým zdravím, a naopak, naše fyzické zdravie veľmi vplýva na našu psychiku.

Naučme sa žiť tento život, nie ho len prežívať. Naučme sa vďake, za všetko, čo máme, ale aj za to, čo nemáme. V živote nič nie je priamočiare, až s odstupom času pochopíme, prečo sa veci diali tak, ako sa diali. Do všetkého tohto vám prajem veľa síl a lásky a teším sa na naše spoločné chvíle v objavovaní krás našich životov aj prostredníctvom homeopatie.

Článok bol uverejnený v časopise Vitalita 07/2014